Zobaczyć niewidoczne - obrazowanie bez cienia wątpliwości

Termin:   8-9 czerwca 2016 r.

Miejsce:  

Warsztaty ( limit miejsc na zajęcia praktyczne został wyczerpany, aktualnie przyjmujemy zapisy na część wykładową )

  Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika

  ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń

 Wykłady

   Biblioteka Uniwersytecka ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

Kontakt

Biuro ICNT tel. (056) 665 60 01

Konferencja w Toruniu